Квитки, талони

Характеристики квитків

Наклад: від 100 шт.
Розміри готових квитків: 90х50 мм, 140х70 мм, 200х60 мм (±1 мм)
Папір: крейдований матовий із щільністю 130 г/м² або дизайнерські картони на вибір
Тип друку: цифровий повноколірний друк
Кількість фарб: повнокольоровий друк (CMYK)
Орієнтація: вертикальна/горизонтальна
Тип: вертикальна/горизонтальна
Терміни виготовлення: 7 роб. днів | Супер Економ, 5 роб. днів | Економ, 3 роб. дні | Стандарт
Доставка:

Нова пошта Доставка у відділення Нової пошти.

Поштомати Нової пошти Доставка у поштомати Нової пошти.

Кур'єр Нової пошти Кур'єрська доставка Новою поштою.

   Пункт видачі у Чернівцях, вул. Яська 1

Вимоги до макетів квитків

Вимоги до макетів квитків

Вимоги до двосторонніх макетів

 • Розміри макетів повинні відповідати вимогам і надаватися в масштабі 1:1.
 • Макет повинен бути зроблений з вильотами під обріз з кожного боку по 2 мм.
 • Інформаційна частина повинна розташовуватися не ближче 5 мм до краю макету, з урахуванням вильотів. І не ближче 5 мм від лінії перфорації в обидві сторони (при виборі відповідної опції).
 • Усі елементи "навиліт" (фон або фоновий малюнок) повинні займати всю площу макета, до краю.
 • Лінія перфорації (у разі вибору цієї опції) на обороті розташована дзеркально щодо лицьової сторони. Рекомендована відстань від краю макету до лінії перфорації – 42 мм, але не менше 22 мм. Саму лінію малювати в макеті не треба.
 • Дообрізний розмір макетів квитків з урахуванням вильотів під обріз:
  • квитки 100х50 мм – 104х54 мм
  • квитки 140х70 мм – 144х74 мм
  • квитки 200х60 мм – 204х64 мм
 • Файли не повинні містити міток різу, хрестів суміщення, шкал, лінії перфорації й будь-яких інших недрукованих елементів.
 • Колірна модель CMYK (профіль CoatedFOGRA39.icc/ISO Coated v2 (ECI)).
 • Роздільна здатність файлу повинна бути 300 dpi.

Допустимі формати файлів:

 • Макети у форматі PDF
  • Не повинні містити прозорості.
  • Усі шрифти переведені в криві.
 • Макети у форматі TIF
  • Усі шари мають бути об'єднані.
  • Файл не повинен містити альфа-каналів.
  • Збереження макетів без стиснення.
 • Макети у форматі JPG
  • Використовувати тільки стандартний формат.
  • Неприпустимо використання формату JPG 2000 або JPG stereo.
  • Зберігати з максимальною якістю без стиснення.

Шаблон квитка 100х50 мм (*.ai)

Шаблон квитка 100х50 мм (*.psd)

Шаблон квитка 140х70 мм (*.ai)

Шаблон квитка 140х70 мм (*.psd)

Шаблон квитка 200х60 мм (*.ai)

Шаблон квитка 200х60 мм (*.psd)

  ВИБІР МАТЕРІАЛУ

  Замов­ник мо­же ви­бра­ти при за­мов­лен­ні квит­ків більш щіль­ний па­пір або ди­зай­нер­ський кар­тон.

  ПРОБНИЙ ДРУК (КОЛЬОРОПРО­БА)

  За допо­мо­гою цієї оп­ції ви мо­же­те ви­зна­чи­ти, чи влаш­то­вує вас якість пе­ре­да­чі ко­льо­ру, а та­кож пе­ре­ко­на­ти­ся, що го­то­вий ви­ріб ма­ти­ме ви­гляд від­по­від­но до ва­ших за­ду­мів, іще до дру­ку всьо­го на­кладу.

  ПЕРФОРАЦІЯ

  (при вибо­рі оп­ції плюс 1-2 ро­бо­чі дні до тер­мі­ну ви­го­тов­лен­ня)
  Якщо на квит­ках пла­нує­ться зро­би­ти від­рив­ну час­ти­ну, то не­об­хід­но на­нес­ти на лі­нію від­ри­ву пер­фо­ра­цію.

  ПЕРСОНАЛІЗА­ЦІЯ

  Під персо­на­лі­за­цією має­ться на ува­зі, що ко­жен кви­ток мо­же тро­хи від­різ­ня­ти­ся від ін­ших в на­кла­ді. Як пра­ви­ло, ви­ко­рис­то­вує­ться один ма­кет, на яко­му змі­нює­ться пев­на ін­фор­ма­ція, – це мо­же бу­ти ну­ме­ра­ція са­мо­го квит­ка, або ну­ме­ра­ція по­сад­ко­во­го міс­ця, мож­на та­кож зро­би­ти імен­ні квит­ки, де бу­дуть змі­ню­ва­ти­ся іме­на за­про­ше­них.

  Відгуки клієнтів

  • Дякуємо за швидке та якісне виконання замовлення!

   Маріанна
   КО
  Середня оцінка Поліграфіка: 5.0 з 5 на підставі 224 відгуків. Усі Відгуки →